График (Druzhba)

За да запазите място за групово занимание, направете резервация онлайн. Правила за резервиране на групово занимание >>

To ensure your group lesson spot, make a reservation online. Group classes reservation rules >>

Изчистете филтрите »
« Февруари »
« 19.2.2024 г. до 25.2.2024 г. »
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
07:20-08:10

Blue Studio

07:30-08:20

Condition training

Functional Zone

07:30-08:20

Pilates

Red Studio

12:00-12:50

HIIT

Blue Studio.

12:30-13:20

Yogalates

Red Studio

18:00-18:30

Blue Studio

18:15-19:05

Condition training

Functional Zone

18:15-19:00

Red Studio

18:30-19:20

Blue Studio

19:00-19:50

Boxing

with Angel

Fight Zone

19:15-20:05

Functional training

Functional Zone

19:30-20:20

Kangoo Jumps - M

Red Studio.

19:30-20:20

Kangoo Jumps - S

Red Studio

19:30-20:15

Blue Studio

07:20-08:05

Blue Studio

07:30-08:20

Functional training

Functional Zone

07:30-08:20

Morning Yoga

Red Studio

12:00-12:50

Functional training

Functional Zone

12:00-12:50

Pilates

Red Studio

18:15-18:55

FAT BURNING CARDIO

Blue Studio

18:15-19:05

Functional training

Functional Zone

18:30-19:20

Pilates

Red Studio

19:00-19:50

Boxing

with Angel

Fight Zone

19:00-19:50

Blue Studio

19:15-20:05

Condition training

Functional Zone

19:30-20:20

Holistic Yoga

Red Studio

07:20-08:10

Blue Studio

07:30-08:20

Condition training

Functional Zone

07:30-08:20

Pilates

Red Studio

12:00-12:50

HIIT

Blue Studio.

12:30-13:20

Mixed-Style Yoga

Red Studio

18:00-18:30

Blue Studio

18:15-19:05

Functional training

Functional Zone

18:15-19:05

Yogalates

Red Studio

18:30-19:20

Blue Studio

19:00-19:50

Kickboxing

Fight Zone

19:15-20:05

Functional training

Functional Zone

19:30-20:20

Kangoo Jumps - M

Red Studio.

19:30-20:20

Kangoo Jumps - S

Red Studio

19:30-20:15

Blue Studio

07:20-08:05

Blue Studio

07:30-08:20

Circuit Training

Functional Zone

07:30-08:20

Yoga Stretching

Red Studio

12:00-12:50

Circuit Training

Functional Zone

12:00-12:50

Pilates

Red Studio

18:15-18:55

FAT BURNING CARDIO

Blue Studio

18:15-19:05

Functional training

Functional Zone

18:30-19:20

Pilates

Red Studio

19:00-19:50

Boxing

with Angel

Fight Zone

19:00-19:50

Blue Studio

19:15-20:05

Condition training

Functional Zone

19:30-20:20

Holistic Yoga

Red Studio

07:20-08:10

Blue Studio

07:30-08:20

Condition training

Functional Zone

07:30-08:20

Pilates

Red Studio

12:30-13:20

Yoga for Back pain

Red Studio

18:00-18:30

Blue Studio

18:15-19:05

Condition training

Functional Zone

18:15-19:05

Yogalates

Red Studio

18:30-19:20

Blue Studio

19:30-20:20

Kangoo Jumps - M

Red Studio.

19:30-20:20

Kangoo Jumps - S

Red Studio

19:30-20:15

Blue Studio

10:00-10:45

Blue Studio

10:00-10:45

Red Studio

11:00-11:50

Blue Studio

12:00-12:50

Condition training

Functional Zone

12:00-13:00

Kickboxing KIDS

with Angel

Red Studio

ПОДМЯНА

12:00-12:50

Blue Studio

13:15-14:05

Kangoo Jumps - M

Red Studio

13:15-14:05

Kangoo Jumps - S

Red Studio.

← →